manufacture company

Dokumentacje środowiskowe

 

Doświadczenie

Doświadczona, wyspecjalizowana kadra i współpracownicy GREEN PROJEKT w ramach swojej działalności uczestniczyli dotychczas w przygotowaniu szeregu opracowań środowiskowych z szeroko pojętych dziedzin inżynierii środowiska, ekologii, akustyki, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, geologii i hydrologii.

Specjalnością stało się przygotowanie takich dokumentacji jak:

• Raporty o oddziaływaniu na środowisko i Karty informacyjne przedsięwzięć (KIP), w szczególności dla inwestycji budowy, adaptacji lub rozbudowy dróg i kanalizacji deszczowych, przejść granicznych, stadionów sportowych, centrów handlowo - usługowych, stacji paliw, kolejowych stacji przeładunku, zakładów przemysłowych i przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarstw rolnych i ferm wielkotowarowych, zakładów obsługi samochodów, stacji demontażu pojazdów, organizacji punktów zbiorki odpadów, oczyszczalni ścieków, branży OZE i innych przedsięwzięć
• Informacje o wytwarzanych odpadach
• Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
• Programy gospodarki odpadami gmin i powiatów
• Programy ochrony środowiska
• Ekofizjografie gmin
• Inne opracowania.

 

witamy!

GREEN PROJEKT to kompleksowa obsługa w ochronie środowiska. Tworzymy plany, programy, raporty i inne opracowania.

Doradzamy w rozwiązywaniu problemów środowiskowych i wspomagamy w realizacji procedur administracyjnych.

Zapraszamy do współpracy!

Oferta

photo1

GREEN PROJEKT świadczy usługi dla firm, instytucji sektora publicznego i samorządów lokalnych w zakresie przygotowania dokumentacji z dziedziny ekologii oraz ochrony środowiska.

czytaj dalej

Kontakt

photo2

 

Lublin

kom. 0 666 201 222, 0 666 201 333

tel.  81 464 37 57, fax  81 464 38 48
e-mail: info@greenprojekt.pl
e-mail: ekoraporty@ekoraporty.com

czytaj dalej